fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lepiej zatrudnić w firmie obcą osobę niż własną żonę

Angażując żonę we własnej firmie, przedsiębiorca musi się liczyć z tym, że będzie płacił za nią do ZUS takie same składki jak za siebie. Choć będzie ona pracownikiem, mąż nie rozliczy za nią składek tak jak za podwładnego ani nie wrzuci sobie do kosztów jej wynagrodzenia
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy oboje zawrą między sobą umowę-zlecenie lub o dzieło. Wówczas żona pozostanie – dla celów ZUS – zleceniobiorcą albo wykonawcą umowy o dzieło.Gdy jednak mąż zatrudni u siebie żonę na umowę o pracę, wówczas będzie ona traktowana jako osoba współpracująca, a nie jako pracownik.Tak wynika z art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr 137, poz. 887 ze zm.). To samo, gdy żona pomaga mężowi bez podpisywania z nim jakiejkolwiek umowy. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 11 ustawy o sus za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się:- małżonka,- dzieci własne,- dzieci drugiego małżonka,- dzieci przysposobione,- rodziców,- macochę i ojczyma,- osoby przysposabiające– jeśli tylko pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności.Co to oznacza dla obojga z nich?Angażując żonę w swojej firmie (bezumownie lub na podstawie umowy ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA