fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy można starać się o przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym

Jeśli nie zdążymy na czas z wniesieniem zażalenia czy odwołania, możemy przygotować wniosek o przywrócenie terminu jego złożenia. Musimy jednak wykazać, że spóźnienie nastąpiło z przyczyn od nas niezależnych
O tym kiedy możemy starać się o przywrócenie terminu, rozstrzygają przepisy ordynacji podatkowej (op). Aby jednak w ogóle mogło to być możliwe, najpierw musi nastąpić uchybienie terminowi. Będzie tak, jeśli np. przedsiębiorca otrzyma wydaną przez organ podatkowy decyzję, ale nie złoży w ściśle określonym terminie odwołania. Wtedy musi przygotować wniosek, w którym uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.Nie każda przyczyna naruszenia terminu pozwoli na jego przywrócenie. Organ podatkowy w każdym wypadku będzie sprawdzał, czy podany przez przedsiębiorcę powód uzasadnia brak winy. O braku winy będzie przekonany dopiero wtedy, gdy stwierdzi, że dopełnienie konkretnego obowiązku (np. wniesienie odwołania) było niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia.Ponieważ przepisy nie podają – nawet przykładowo – jakie powody mogą uzasadniać przywrócenie terminu, pomocne może być orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA