fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Brak rejestracji nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

Nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT z faktur dotyczących faktycznie zrealizowanych usług tylko dlatego, że jego kontrahent nie dopełnił obowiązków rejestracyjnych. Jest to sprzeczne z prawem wspólnotowym
Zdecydował tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 7 listopada 2007 r. (I SA/Ol 486/07).Problemy podatnika z urzędem skarbowym zaczęły się od kontroli podatkowej u jego kontrahenta. To na podstawie otrzymanych od niego faktur podatnik obniżył VAT należny o naliczony za kwiecień, maj i grudzień 2004 r. oraz za sierpień 2005 r. Organy podatkowe – na podstawie posiadanych danych rejestracyjnych – stwierdziły jednak, że wystawcę faktur wykreślono z rejestru podatników z powodu nieskładania deklaracji podatkowych.Kontrahent zarejestrował się ponownie dopiero we wrześniu 2006 r. W dacie wystawienia zakwestionowanych faktur nie był więc zarejestrowany jako podatnik VAT. Nie mógł więc ich wystawiać. Takie prawo mają tylko zarejestrowani podatnicy, posiadający numer identyfikacji podatkowej.Organ podatkowy twierdził, że zgodnie z przepisami nie są podstawą do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku nali...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA