fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zabezpieczasz wierzytelność, możesz uzyskać przychód

Przedsiębiorca ma sporo możliwości zabezpieczenia swoich należności. Skutki podatkowe mogą jednak być niekorzystne
O sposobach ochrony wierzycieli na rynku usług finansowych mówi ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (DzU nr 91, poz. 871 ze zm., dalej ustawa o zabezpieczeniach). Daje możliwość ochrony wierzytelności pieniężnych lub wierzytelności, których przedmiotem jest „dostarczenie” instrumentów finansowych. Następuje to poprzez ustanawianie i wykonywanie zabezpieczeń na środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych dłużników. Wprowadzenie tych rozwiązań nie zostało jednak uzupełnione odpowiednimi zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop). Stąd ustanawianie i wykonywanie zabezpieczeń powodować może spory z fiskusem.Sposób zabezpieczenia może polegać na:- przeniesieniu (także z zastrzeżeniem odkupu) przez ustanawiającego zabezpieczenie (dłużnik finansowy) na przyjmującego zabezpieczenie (wierzyciel finansowy) prawa do środków pieniężnych lub instrumentów finansowych albo- ustanowieniu zasta...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA