fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Usługi kulturalne są zwolnione z VAT

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Usługi kulturalne są zwolnione tylko, gdy świadczą je określone podmioty. Spółka cywilna dwojga małżonków nie spełnia tych kryteriów
Takie są tezy zawarte w indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej 1 czerwca przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP1/443-359/11-4/AW).
Z wnioskiem o wykładnię przepisów zwróciło się małżeństwo świadczące usługi artystyczne, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Mąż jest kompozytorem oraz dyrygentem, a żona wokalistką. Oboje są więc indywidualnymi twórcami i artystami wykonawcami w rozumieniu prawa autorskiego.
Małżeństwo uważało, że prowadząc działalność w formie spółki cywilnej, może korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT (DzU z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.).
Na mocy tego przepisy zwolnione są usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.
Małżonkowie tłumaczyli, że podatnikiem VAT jest spółka, a oboje są i uprawnieni, i zobowiązani do prowadzenia jej spraw. Zgodnie z prawem autorskim współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólne, a do wykonywania prawa do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. Para wyjaśniała, że do wykonania usługi kulturalnej niezbędne jest współdziałanie obojga, czego skutkiem jest współtwórstwo i konieczność uznania spółki za indywidualnego twórcę, ewentualnie artystę wykonawcę.
IS nie zgodziła się z tą koncepcją. – Wnioskodawca jako spółka cywilna jest zespołem artystów wykonawców, zatem nie może być uznany za indywidualnego twórcę – stwierdził dyrektor.
Podkreślił, że zwolnione są też usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne, uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury. Spółka cywilna nie mieściła się jednak również w żadnej z tych kategorii.
Przepisy dotyczące zwolnień z VAT uległy zmianie na początku roku. Wcześniej zwolnienie było oparte wyłącznie na klasyfikacji usług w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Bez znaczenia było to, kto je wykonywał.
Zobacz więcej:
Zobacz poradnik:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA