fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy nauczyciel nie osiąga pensum, trzeba mu uzupełnić etat

Gdy szkoła nie jest w stanie zapewnić nauczycielowi wystarczającej liczby godzin zajęć, aby wypełnił etat, belfer zatrudniony w jednej szkole na co najmniej pół etatu, może wykonywać część swojego pensum w innym miejscu
Uzupełnienie pozostałej części wymiaru czasu pracy dopuszczalne jest w jednej lub nawet w kilku szkołach, jeżeli pozwoli to nauczycielowi zrealizować jego pełne pensum. W uzupełnianiu chodzi o to, aby nauczyciel wykonywał pracę w pełnym obowiązującym go wymiarze.Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień (art. 42 ust. 1 Karty nauczyciela, w skrócie KN). W zakresie 40-godzinnego czasu pracy nauczyciel musi realizować:- zajęcia dydaktyczne,- zajęcia wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,- inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,- zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 2 KN).Pensum nauczyciela, czyli obowiązujący go wymiar c...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA