Jak wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim, emeryci i renciści w jednej kopercie otrzymają dwie ważne decyzje. Będzie to decyzja o przyznaniu trzynastki oraz decyzja waloryzacyjna, z której dowiedzą się, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. W decyzji będzie wyszczególniona kwota pobranej składki oraz zaliczki na podatek dochodowy, a także kwota emerytury na rękę.

Ściwiarski przypomina, że w marcu tego roku zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe, do których prawo do wypłaty przysługiwało na 29 lutego 2024 r. Świadczenia wzrosły o 12,12 procent. Chodzi m.in. o emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, jak np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych.

- Każdy uprawniony otrzymał trzynastą emeryturę. Trzynastka w tym roku wyniosła 1780,96 zł brutto. Świadczenie było przyznawane „z urzędu”, bez konieczności składania wniosku. W województwie mazowieckim dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymało ponad 1,1 mln osób na łączną kwotę 2,1 mld złotych – dodaje rzecznik.

ZUS wyśle łącznie ponad 8 milionów listów. Akcja zakończy się w drugiej połowie maja.

Czytaj więcej

Rząd zdradził zasady drugiej waloryzacji emerytur. Podwyżki od września