Podatek od tablic reklamowych uiszcza właściciel gruntu

Wydzierżawiłem spółce z o.o. grunt, na którym postawiła tablice reklamowe. Umieściła je na wylanych fundamentach, do których są na trwałe przytwierdzone. Kto powinien zapłacić od nich podatek? Organ podatkowy żąda zapłaty ode mnie. Podatkowi od nieruchomości podlegają budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tablice reklamowe wydają się spełniać definicję budowli. Jest nią obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane związane z obiektem, które zapewnia możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Prawo budowlane mówi, że budowlą są m.in. wolno stojące, trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe.Tablica reklamowa, będąca budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, jest opodatkowana podatkiem od nieruchomości, o ile jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, kto prowadzi działaln...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL