Praca, emerytury, renty

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych oraz zmniejszenie liczebności dużych domów dziecka – to najważniejsze rozwiązania ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, którą przyjął dziś Sejm.
Ustawa ma wejść  w życie 1 stycznia 2012 r. Główne założenie ustawy to wsparcie rodzin biologicznych po to, by jak najmniej dzieci trafiało do pieczy zastępczej.
Ustawa wprowadza tzw. asystentów rodziny, którzy mają pomagać w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pokazywać, jak planować domowy budżet, kierować na terapię. Asystent będzie miał pod opieką maksymalnie 20 rodzin. Co ważne,  pracy asystenta nie będzie można łączyć z pracą pracownika socjalnego. Rodziny w trudnej sytuacji będą też mogły liczyć na pomoc rodziny wspierającej, czyli np. sąsiadów. Wójt podpisze z nią umowę, np. na odrabianie z dzieckiem lekcji, na zapewnienie dziecku posiłku. Ustawa wprowadza też wiele rozwiązań wspierających rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.  Rodzinami zajmie się koordynator pieczy zastępczej, który ma kierować na terapię, warsztaty, pomagać w rozwiązywaniu problemów, zgłaszać do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, pomagać usamodzielniającym się wychowankom. Ustawa zmieni też sytuację prawną rodzin zastępczych. Obecnie rodzicom zastępczym i osobom zatrudnionym na umowę-zlecenie w rodzinnych domach dziecka umowy nie liczą się do stażu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Dzięki ustawie czas pracy w charakterze rodziny zastępczej zaliczy się do stażu pracowniczego.  Co więcej, rodziny zastępcze będą mogły skorzystać z 30 dni przerwy w wykonywaniu obowiązków, podczas której dziećmi zajmie się rodzina pomocowa (inna rodzina zastępcza). Ustawa wprowadza także zapis o zwiększeniu i waloryzacji świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Największa zmiana dotyczy świadczeń na dzieci z rodzin zastępczych niespokrewnionych i z rodzinnych domów dziecka. Minimalne świadczenie zwiększy się z 658 do 1000 zł. Świadczenia będą też waloryzowane, jeżeli  inflacja za okres od ostatniej waloryzacji przekroczy 5 procent. Co więcej, rodziny zastępcze będą mogły dostawać dodatkowe świadczenia, np. na remont mieszkania czy na wypoczynek dzieci w wieku od 6-18 lat.  Waloryzowane corocznie będą również wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych. Dzięki wsparciu udzielanemu rodzinom biologicznym i zastępczym mniej dzieci trafi do domów dziecka. Ma w nich z czasem przebywać maksymalnie 14 wychowanków powyżej 10 roku życia (instytucje mają czas na spełnienie tego wymogu do 2020 r.). Młodsze dzieci będą mogły być umieszczane w domu dziecka w wyjątkowych przypadkach: złego stanu zdrowia lub gdy w domu dziecka znajduje się też ich rodzeństwo.
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL