fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw nr 195 z 23 października 2007

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów (poz. 1406) z 10 października zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego; wejdzie w życie 7 listopada.
Rozporządzenia ministrów (poz. 1407 – 1412): • nauki i szkolnictwa wyższego z 17 października w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne; od 7 listopada,
pracy i polityki społecznej, z 9 i 17 października, w sprawie: – różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (zmiana); od 31 października, – wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca; od 26 października, • rolnictwa i rozwoju wsi z 16 października zmieniające rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych; od 23 października, • spraw wewnętrznych i administracji z 5 października w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej; od 23 października, • transportu z 15 października zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych; od 7 listopada, a niektóre przepisy 6 grudnia. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego (poz. 1413 – 1414), dwa z 16 października: • o zgodności z konstytucją art. 185 ust. 1 prawa wodnego – K 28/06, • o niezgodności z konstytucją art. 54 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. – SK 63/96; przepis ten w zakresie wskazanym w wyroku stracił moc 23 października. Zobacz treść Dz.U. Nr 195.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA