Kiedy możesz uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego

Rzeczpospolita
Przepisy wymagają niekiedy, by urząd skarbowy potwierdził pewne fakty bądź stan prawny. Jeśli chcemy uzyskać takie zaświadczenie, musimy złożyć wniosek i określić, jakie informacje mają być w nim zawarte
To, w jakich sytuacjach organy podatkowe wydają zaświadczenia, określają przepisy ordynacji podatkowej. Wynika z nich, że o zaświadczenie podatnik może prosić, jeśli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa (np. prawo bankowe czy zamówień publicznych).Kredytobiorcy muszą przedstawić na żądanie banku zaświadczenia niezbędne do oceny ich zdolności kredytowej – m.in. zaświadczenie o niezalegniu przez kredytobiorcę z zapłatą podatków.Podobnie dostawcy i wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne. Oni również muszą wykazać, że nie zalegają z zapłatą podatków. Najprościej udowodnić to, przedstawiając zaświadczenie z urzędu skarbowego, z którego będzie wynikało, że zobowiązania podatkowe regulowane są na bieżąco i podatnik nie ma żadnych zaległości.W obu przypadkach wnioskując o wydanie zaświadczenia, wskazujemy jedynie przepis prawny, na podstawie którego formułujemy swoje żądanie.Nie zawsze...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL