fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Kasy fisklane od 1 maja 2011 roku:prawnicy i lekarze

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Od 1 maja kolejna grupa podatników musi zainstalować kasy rejestrujące. Już teraz powinna powiadomić fiskusa o ich liczbie i miejscu używania
Od tej daty obowiązek ten obejmie m.in. usługi medyczne, większość usług prawniczych, ochroniarskich, rachunkowo-księgowych.
Zakup kasy czeka też liczne grupy podatników karty podatkowej. Pomimo utraty prawa do zwolnienia ze względu  na rodzaj usług (patrz: ramka) mogą  skorzystać z innych zwolnień, np. podmiotowych ze względu na wysokość obrotów, przedmiotowych z tytułu liczby świadczonych usług lub formy dokonania zapłaty.
Obowiązek stosowania kas do ewidencji sprzedaży prowadzonej  dla   osób  fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nakłada art. 111 ustawy o VAT. Szczegóły dotyczące zwolnień określa rozporządzenie ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU nr 138, poz. 930). Choć obowiązuje  od 1 stycznia, zmiany w   zwolnieniach wejdą w życie od 1 maja.
Podatnicy, których obroty ze sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym nie przekroczyły w 2010 r. kwoty 40 tys.  zł, zwolnieni są z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2012 r., jeżeli wcześniej nie byli nim objęci.
Przykład
Podatnik wykonujący usługi ochroniarskie, którego obroty za  2010 r. z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych wyniosły 35 tys. zł, od 1 maja będzie mógł skorzystać ze zwolnienia właśnie ze względu na obroty.

Ważne limity

Zwolnienie to utraci jednak moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  został przekroczony limit  obrotów. Jeśli zatem w 2011 r.  obroty tego podatnika przekroczą 40 tys.zł, będzie musiał wprowadzić kasy.
Dla podatnika rozpoczynającego działalność limit obrotów ze sprzedaży osobom fizycznym uprawniający do zwolnienia wynosi 20 tys. zł. Podatnik przekraczający ten limit obowiązek stosowania kasy ma już od dnia następującego po dniu  przekroczenia.
Podatnikom, którzy nie stosowali kas, przysługuje też zwolnienie, jeśli łącznie spełnią dwa warunki: każde świadczenie usługi będzie udokumentowane fakturą i liczba wszystkich świadczonych usług w 2010 r. nie przekroczyła 50, a odbiorców tych usług było mniej niż 20.

Oświadczenie na piśmie

Istnieje też zwolnienie ze względu  na formę zapłaty. Zapłata za usługi musi być dokonywana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (przy odpowiednim udokumentowaniu transakcji).
Podatnicy, których od 1 maja obejmie obowiązek stosowania kas, muszą wcześniej złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o liczbie wprowadzanych kas i adresie ich używania. Muszą też dokonać ich fiskalizacji przez uprawnionego serwisanta i o tym fakcie powiadomić fiskusa w terminie siedmiu dni od dnia fiskalizacji kasy.
Dla kogo nowe obowiązki
Od 1 maja obowiązkiem wprowadzenia kas rejestrujących objęci będą podatnicy świadczący usługi:
Zobacz:
Czytaj też:
Czytaj więcej w serwisie:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA