Marża objęta 22-proc. VAT

Czy organizator turystyki może stosować do opodatkowania marży stawkę niższą niż 22 proc.?
Odpowiedź brzmi „nie”, chyba że świadczy usługi na terytorium krajów trzecich (spoza Wspólnoty), bo dla takich usług właściwa jest stawka 0 proc. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 16 marca 2007 r. (III SA/Wa 211/07), orzekając, że przepisy ustawy o VAT nie przewidują innej preferencyjnej stawki do opodatkowania marży. Zdaniem sądu do kwoty marży od świadczenia usług turystyki nie ma w szczególności zastosowania 7-proc. stawka VAT, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT. W sprawie rozpatrywanej przez sąd podatnik świadczył usługi organizowania kolonii, polegające na zamówieniu bazy noclegowej i żywieniowej w wynajętym obiekcie, zatrudnieniu personelu pedagogicznego, medycznego, zapewnieniu właściwego programu wychowawczego, sportowego i rekreacyjnego, zapewnieniu środkówycieczek podczas kolonii. Od urzędu statystycznego otrzymał informację, że należy klasyfikować je pod symbolem PKWiU 55.23.11.00.00 „Usługi świad...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL