Niepełnosprawny łatwiej znajdzie zatrudnienie

Osoba zakładająca firmę może zyskać jednorazowo ponad 100 tys. zł. Przedsiębiorca, który zatrudni niepełnosprawnego, otrzyma nawet 40 tys. zł
Minister pracy i polityki społecznej podpisał długo oczekiwane trzy rozporządzenia wspomagające zatrudnianie niepełnosprawnych. Zainteresowani czekają na nie od 30 lipca, gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zakładała ona wydanie przez resort pracy kilkunastu nowych aktów wykonawczych.Rozporządzenia podpisane 17 października umożliwią wypłatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną. Przedsiębiorcy będą się mogli starać także o dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy takiej osoby oraz refundację części wynagrodzenia i obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnego pracownika przez pierwszy rok zatrudnienia. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.Rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków n...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL