Jak korzystać z urlopu na żądanie

Czy naprawdę bez obaw mogę nie przyjść do pracy, kiedy chcę? – pyta czytelniczka.
Sylwia Puzynowska-Sech - radca prawny, partner w Baker & McKenzie Gruszczyński & Partners Attorneys at Law LP:Urlop wypoczynkowy na żądanie stanowi szczególne uprawnienie pracownika. Według art. 1672 kodeksu pracy firma jest obowiązana udzielić mu na żądanie i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż czterech dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.Cztery dni urlopu na żądanie nie stanowią urlopu dodatkowego ani uzupełniającego, lecz są częścią ogólnego wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w danym roku kalendarzowym. Liczba dni wolnych na żądanie nie zależy ani od wymiaru urlopu przysługującego danej osobie (20 lub 26 dni), ani od liczby lat przepracowanych w firmie. Urlopu tego udziela się również osobom podejmującym pierwszą w życiu pracę, pod warunkiem że w dniu zgłoszenia żądania uzyskały już prawo do urlopu (w praktyce jeden dzień już po pierwszym miesiąc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL