Praca w samorządzie

NSA o obsadzaniu stanowisk kierowniczych

Kierownikiem urzędu stanu cywilnego można zostać tylko po konkursie
Dotyczy to zarówno osób przyjmowanych z zewnątrz, jak i pracowników zatrudnionych wcześniej w urzędach gmin – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.
Orzeczenie NSA powinno położyć kres coraz częstszemu ostatnio mianowaniu kierowników USC bez konkursu – przed tą praktyką ostrzegaliśmy („Niewłaściwy podpis może unieważnić małżeństwo”) w „Rz” z 12 października. NSA rozwiał definitywnie wątpliwości, jakich mogła nastręczać samorządom interpretacja przepisów, i to aż dwóch ustaw: o aktach stanu cywilnego oraz o pracownikach samorządowych. Ta pierwsza przewiduje (w art. 6 ust. 2 i 3), że kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy może jednak powołać innego kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcę, ewentualnie zastępców. Tak właśnie uczyniła Rada Gminy i Miasta Rychwał w województwie wielkopolskim, powołując Beatę L., dotychczasowego pracownika USC, na stanowisko kierownika urzędu. Uchwałę w tej sprawie unieważnił wojewoda wielkopolski, gdyż uczyniono to bez procedury otwartego konkursu na wolne stanowiska kierownicze.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu potwierdził rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody i oddalił skargę rady Rychwału. W skardze kasacyjnej do NSA ta jednak upierała się, że art. 6 ust. 3 mówi o powołaniu, do którego nie stosuje się konkursu. Nie potrzeba go też, jeżeli kandydatem na kierownika USC jest pracownik zatrudniony już wcześniej w urzędzie gminy. NSA oddalił skargę. Uzasadniając orzeczenie, sędzia Wojciech Chróścielewski powiedział, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2000 r. kierownik USC jest zatrudniony na podstawie mianowania bądź umowy o pracę, w żadnym zaś razie na podstawie powołania. Stosuje się więc do tego stanowiska art. 3a ustawy z 1990 r. o pracownikach samorządowych. Przepis ten przewiduje, że nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze, zatrudnianych na podstawie mianowania lub umowy o pracę, jest otwarty i konkurencyjny. Oznacza to, że musi go poprzedzać konkurs organizowany według procedury przewidzianej w art. 3a (sygn. II OSK 1445/07).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL