Ministerstwo upiera się przy ograniczeniach w odliczaniu VAT od samochodów

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzające od 1 maja 2004 r. nowe ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów i paliwa do nich, są niezgodne z unijną dyrektywą. Tak uważają sądy administracyjne. Ministerstwo Finansów jest innego zdania
Spór dotyczy tego, czy polski ustawodawca mógł do nowej ustawy o VAT wprowadzić tzw. wzór Lisaka, pozbawiający przedsiębiorców prawa do odliczenia VAT od paliwa od samochodów z kratką, a następnie zakazać takiego odliczenia od samochodów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, podczas gdy przed wejściem Polski do Unii Europejskiej zakaz taki dotyczył samochodów osobowych lub innych o dopuszczalnej ładowności do 500 kg. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 4 kwietnia tego roku (I SA/Wr 1852/06), a także WSA w Warszawie (Oddział Zamiejscowy w Radomiu) w wyroku z 20 czerwca 2007 r. (VIII SA/Wa 324/07) stwierdziły, że nie.Tak samo należałoby potraktować ograniczenie odliczenia VAT naliczonego przy zakupie i leasingu tych samochodów – do 50 a następnie 60 proc. (nie więcej niż odpowiednio 5 lub 6 tys. zł).Sens tych wyroków jest taki, że gdyby podatnik kupił samochód, od którego przed wejściem do UE mógłby odliczyć VAT,...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL