Czy można odliczyć VAT, gdy kontrahent najpierw wystawił fakturę, a dopiero potem się zarejestrował

Faktura wystawiona przez kontrahenta, który z opóźnieniem złożył zgłoszenie rejestracyjne dla celów VAT, jest podstawą do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ wystawiła ją osoba uprawniona
Tak orzekł WSA w Olsztynie 13 września 2007 r. (I SA/Ol 271/ 07).Organy podatkowe zakwestionowały odliczenie VAT z faktur z grudnia 2005 r. Dokumentowały one sprzedaż usług remontowych i budowlanych i były wystawione przez kontrahenta skarżącego w czasie, gdy nie był on jeszcze zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.Jednocześnie organy podatkowe ustaliły, że kontrahent skarżącego wykonał usługi, które były dokumentowane spornymi fakturami, oraz że zgodnie z art. 113 ustawy o VAT w momencie ich wystawienia był podatnikiem VAT zwolnionym od podatku. Zwolnienie to utracił 1 marca 2005 r. i wówczas powinien był złożyć zgłoszenie rejestracyjne, deklarację i zapłacić VAT. Zgłoszenie to złożył z opóźnieniem, złożył również deklarację VAT-7, ale nie zapłacił podatku.Organy podatkowe stały na stanowisku, że skoro w dacie wystawienia faktur kontrahent nie był zarejestrowany, nie był też uprawniony do ich wystawiania, dlatego na podstawie art. 88 ustawy o ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL