fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Ministerstwo Finansów: in vitro wolne od VAT

www.sxc.hu
Zabiegi związane z zapłodnieniem pozaustrojowym, opieka paliatywna oraz częściowo operacje plastyczne i rehabilitacja są wolne od podatku
Uznało tak Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie poselskie nr 20 328. Jeden z posłów zwrócił uwagę, że obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. przepisy ustawy o VAT są wyjątkowo nieprecyzyjne w kwestii opodatkowania świadczeń medycznych. Wątpliwości budzą szczególnie takie usługi, jak zabiegi  in vitro, opieka paliatywna oraz rehabilitacja i operacje plastyczne.
Ministerstwo  nie zgodziło się jednak z tymi zastrzeżeniami.  Przypomniało, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. wolne od VAT pozostają m.in. usługi, które służą profilaktyce, ratowaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez zakłady opieki zdrowotne, lekarzy, pielęgniarki i dentystów.

Leczenie niepłodności

„Zabiegi in vitro, które związane są z procesem leczenia niepłodności, mieszczą się w  zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz pkt 19 ustawy o VAT, jeśli są przeprowadzane przez zakłady opieki zdrowotnej lub przez osoby wykonujące zawody medyczne" –  napisał w odpowiedzi wiceminister Maciej Grabowski.
Według MF zwolnieniu podlega również opieka paliatywna świadczona przez hospicja (które również są ZOZ zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej), a także przez lekarzy, pielęgniarki, osoby wykonujące inne zawody medyczne oraz psychologów.
– Ministerstwo po raz pierwszy potwierdziło jednoznacznie, że in vitro  pozostaje wolne od VAT, pod warunkiem że te zabiegi wykonują uprawnione podmioty. To bardzo dobra wiadomość, gdyż są to drogie zabiegi, a podwyższenie ceny o dodatkowe 23 proc. mogłoby jeszcze bardziej ograniczyć dostęp do nich. Należy również pozytywnie ocenić odpowiedź potwierdzającą zwolnienie z VAT opieki paliatywnej. Nierozstrzygnięte jednak pozostają problemy związane z opodatkowaniem   innych świadczeń – mówi Jarosław Ziobrowski, prawnik w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr.
Resort finansów odniósł się też do usług rehabilitacji i operacji plastycznych. Podlegają zwolnieniu od podatku, jeśli służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia (i są wykonywane przez ZOZ lub przez lekarzy, pielęgniarki i osoby wykonujące inne zawody medyczne) – czytamy.

Decydują interpretacje

Ministerstwo nie widzi potrzeby uściślania przepisów. Wskazało, że nowelizacja miała na celu dostosowanie ich do prawa i orzecznictwa wspólnotowego, a dyrektywa 2006/112/WE Rady posługuje się pojęciem „opieki medycznej" bez jego precyzowania. W razie wątpliwości podatnicy powinni wystąpić z wnioskiem o interpretację.
– Wiele świadczeń, np. chirurgii estetycznej,  należy rozpatrywać indywidualnie. Można się więc spodziewać rozbieżnych interpretacji, gdyż organy podatkowe będą musiały rozstrzygnąć, czy w danym przypadku operacja służy przywracaniu zdrowia, np. po wypadku, czy tylko urodzie – dodaje Jarosław Ziobrowski.
Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, m.pogroszewska@rp.pl
Mimo że Ministerstwo Finansów uspokaja podatników, rozliczenie świadczeń medycznych może w praktyce stwarzać duże problemy, nie mówiąc o ryzyku związanym z niejednolitym interpretowaniem nowych przepisów przez organy podatkowe. Istnieje wiele rodzajów świadczeń poza wymienionymi w odpowiedzi MF zabiegami in vitro,  w których ustalenie zasad opodatkowania może budzić wątpliwości. Są to np. usługi świadczone przez ośrodki sanatoryjno-wypoczynkowe, niektóre usługi dentystyczne, usługi medycyny sportowej czy badania kliniczne. Odpowiedź resortu potwierdza, że wątpliwości dotyczące stosowania przepisów trzeba będzie wyjaśniać, występując o indywidualną interpretację.
Czytaj więcej:
Zobacz więcej:
 
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA