fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Internet

Gdzie szukać europejskiego orzecznictwa administracyjnego

Gabriela Setla
Osoby zainteresowane europejskim orzecznictwem administracyjnym koniecznie powinny zajrzeć na stronę internetową www.juradmin.eu. Portal ten prowadzony jest pod auspicjami Unii Europejskiej i dostępny w dwóch wersjach językowych: angielskiej i francuskiej. Należy do Stowarzyszenia Rad Stanu i Sądów Administracyjnych państw członkowskich UE i ma służyć jako źródło informacji o ich działalności i wzajemnej wymianie doświadczeń. Poza tym praktycznie w całości (poza forum) jest dostępny bezpłatnie i jako taki stanowi bramę do międzynarodowego orzecznictwa administracyjnego.
Prezentowana strona zasługuje na pochwałę zarówno pod względem sposobu jej zorganizowania, jak i zasobności w materiały. Znajduje się tam wiele odnośników, m.in. do: stron internetowych członków stowarzyszenia (rad stanu i sądów administracyjnych państw UE), opisu podstawowych zasad funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w poszczególnych krajach czy Międzynarodowego Stowarzyszenia Sądownictwa Administracyjnego IASAJ (www.iasaj.org).
Na szczególną uwagę, przede wszystkim przedsiębiorców działających w różnych państwach, zasługuje zakładka colloqiua. Dostępne są tam materiały z konferencji i seminariów organizowanych przez stowarzyszenie. Pozwalają one na przykład zapoznać się z podstawowymi zasadami budowy autostrad czy planowania przestrzennego w różnych państwach, jak też stanowiskiem poszczególnych sądów administracyjnych wobec jakości prawa europejskiego oraz korzystania z orzeczeń prejudycjalnych. Inne ważne miejsce warte odwiedzenia to podstrona zatytułowana case law. Daje ona dostęp do dwóch aktualizowanych na bieżąco baz danych: Dec.Nat (orzeczeń z różnych krajów odnoszących się do prawa europejskiego) oraz JuriFast (zawierającej materiały z pytań zadanych sądom wspólnotowym).
Opisywana strona jest użyteczna dla każdego, kto ma do czynienia z prawem administracyjnym, gdyż pozwala poznać, jak jest ono interpretowane w praktyce w poszczególnych państwach. Przedsiębiorcy mają więc jasne wskazówki, jakim wymaganiom muszą sprostać, podejmując konkretną działalność za granicą.
Publikacja powstała przy wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA