Internet

Gdzie szukać europejskiego orzecznictwa administracyjnego

Osoby zainteresowane europejskim orzecznictwem administracyjnym koniecznie powinny zajrzeć na stronę internetową www.juradmin.eu. Portal ten prowadzony jest pod auspicjami Unii Europejskiej i dostępny w dwóch wersjach językowych: angielskiej i francuskiej. Należy do Stowarzyszenia Rad Stanu i Sądów Administracyjnych państw członkowskich UE i ma służyć jako źródło informacji o ich działalności i wzajemnej wymianie doświadczeń. Poza tym praktycznie w całości (poza forum) jest dostępny bezpłatnie i jako taki stanowi bramę do międzynarodowego orzecznictwa administracyjnego.
Prezentowana strona zasługuje na pochwałę zarówno pod względem sposobu jej zorganizowania, jak i zasobności w materiały. Znajduje się tam wiele odnośników, m.in. do: stron internetowych członków stowarzyszenia (rad stanu i sądów administracyjnych państw UE), opisu podstawowych zasad funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w poszczególnych krajach czy Międzynarodowego Stowarzyszenia Sądownictwa Administracyjnego IASAJ (www.iasaj.org). Na szczególną uwagę, przede wszystkim przedsiębiorców działających w różnych państwach, zasługuje zakładka colloqiua. Dostępne są tam materiały z konferencji i seminariów organizowanych przez stowarzyszenie. Pozwalają one na przykład zapoznać się z podstawowymi zasadami budowy autostrad czy planowania przestrzennego w różnych państwach, jak też stanowiskiem poszczególnych sądów administracyjnych wobec jakości prawa europejskiego oraz korzystania z orzeczeń prejudycjalnych. Inne ważne miejsce warte odwiedzenia to podstrona zatytułowana case law. Daje ona dostęp do dwóch aktualizowanych na bieżąco baz danych: Dec.Nat (orzeczeń z różnych krajów odnoszących się do prawa europejskiego) oraz JuriFast (zawierającej materiały z pytań zadanych sądom wspólnotowym).
Opisywana strona jest użyteczna dla każdego, kto ma do czynienia z prawem administracyjnym, gdyż pozwala poznać, jak jest ono interpretowane w praktyce w poszczególnych państwach. Przedsiębiorcy mają więc jasne wskazówki, jakim wymaganiom muszą sprostać, podejmując konkretną działalność za granicą. Publikacja powstała przy wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL