Pożyczka nieoddana, wierzyciel zatrzymuje nieruchomość

Jedną z form zabezpieczenia spłaty długu jest przewłaszczenie. Polega ono na przeniesieniu własności dłużnika na wierzyciela. Po spłacie długu własność, np. nieruchomość, wraca do poprzedniego właściciela
Dłużnik udzielający takiego zabezpieczenia może z kolei zabezpieczyć swe prawo do odzyskania nieruchomości. Służy temu wpis do księgi wieczystej nieruchomości roszczenia zwrotnego – o przeniesienie z powrotem własności.Z takiego prawa skorzystał Witold K., współwłaściciel nieruchomości, na której znajduje się prowadzona wówczas przez niego restauracja. Drugim współwłaścicielem jest Jan C. Ich spór trafił na wokandę Sądu Najwyższego 26 września 2007 r. (sygn. IV CSK 118/07).Witold K. udzielił Janowi C. trzech pożyczek: w sierpniu 2003 r., we wrześniu 2003 r. i w marcu 2004 r. W dniu ostatniej pożyczki kontrahenci zawarli na zabezpieczenie spłaty notarialną umowę przewłaszczenia udziału w nieruchomości. Słowem, Witold K. stał się właścicielem całej nieruchomości. W umowie tej zobowiązał się do powrotnego przeniesienia tego udziału pod warunkiem zwrotu pożyczek w określonych ratach i terminach oraz wypełnienia zobowiązań dotyczących sposobu prowadzenia resta...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL