fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Dorota Igielska, radca ministra w Departamencie Spraw Nauczycielskich w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Rzeczpospolita
Na pytania czytelników odpowiadają Dorota Igielska, radca ministra w Departamencie Spraw Nauczycielskich w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Elżbieta Kowalczyk, główna specjalistka do spraw legislacji w Departamencie Świadczeń Pieniężnych ZUS
- Mam 48 lat. Skończę 30 lat pracy 15 października, w tym 22 lata spędziłam przy tablicy. ZUS potwierdził, że nabędę prawo do wcześniejszej emerytury. Planuję przejść na nią dopiero w przyszłym roku. W 1999 r. zapisałam się do otwartego funduszu emerytalnego. Czy z wnioskiem o wypisanie z OFE muszę wystąpić do ZUS jeszcze w tym roku, czy już w następnym?
NIE. Czytelniczka nie musi teraz nic robić w tym kierunku. Wniosek o wykreślenie z otwartego funduszu emerytalnego składa się w tym samym czasie, co wniosek o emeryturę. Umowa z otwartym funduszem staje się nieważna z mocy prawa w chwili, kiedy organ rentowy wyda decyzję potwierdzającą prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. Po wydaniu takiej decyzji ZUS wykreśli wpis o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym z centralnego rejestru członków otwartych funduszy emerytalnych. Zawiadomi o tym także właściwy OFE, którego czytelniczka jest członkiem. Środki pieniężne zgromadzone na jej rachunku zostaną przekazane do budżetu państwa.
- Od 1 września 1984 r. do końca sierpnia br. zatrudnialiśmy na umowę o pracę dyplomowaną nauczycielkę. W ostatnim roku szkolnym 2006/2007 pracowała na 3/18 etatu. Wcześniej jednak była zatrudniona w różnych wymiarach zajęć: 11/18, 18/18, 2/18, 6/18, 9/18. Nauczycielka zwróciła się 31 sierpnia br. z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Czy musimy jej wypłacić odprawę emerytalną? Kobieta pracuje też w innej szkole, gdzie ma więcej niż 3/18 etatu. Nie przepracowała tam jednak 20 lat.
Nauczyciel zatrudniony w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie jest uprawniony do odprawy emerytalnej. Wynika tak z art. 91b ust. 1 Karty nauczyciela (DzU z 2004 r. nr 179, poz. 1845). Nie stosujemy do niego bowiem art. 87 karty o odprawach emerytalnych w szkołach. Jeżeli natomiast pedagog jest zatrudniony w wymiarze równym co najmniej połowie obowiązującego wymiaru zajęć (np. 9/18), ale nie przepracował w szkole minimum 20 lat, to przysługuje mu odprawa. Wynosi ona dwa miesięczne wynagrodzenia, jakie pobierał ostatnio w szkole będącej jego podstawowym miejscem pracy.
- Mam 30 lat pracy, w tym 25 lat przy tablicy. Czy do tego okresu wliczamy czas studiów i pracę w rolnictwie?
Czas nauki w szkole wyższej (ukończonej na jednym kierunku i w rozmiarze nie większym niż programowy tok nauki) to okres nieskładkowy, który wpływa zarówno na prawo do emerytury, jak i na jej wysokość. Jeżeli czytelniczka nie wliczyła go do 30-letniego stażu emerytalnego, to zostanie uwzględniony wyłącznie przy obliczaniu wysokości emerytury. Pracę w gospodarstwie rolnym zaliczamy natomiast do stażu emerytalnego tylko wtedy, gdy komuś brakuje udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych do wymaganych 30 lat, dla nauczycieli pracujących w szkolnictwie specjalnym 25 lat. Jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe wystarczą do przyznania emerytury nauczycielskiej, pomijamy pracę w gospodarstwie rolnym.
Uwaga! Ani nauka w szkole wyższej, ani praca w gospodarstwie rolnym rodziców lub własnym nie wpływają na co najmniej 20-letni okres pracy pedagogicznej, warunkujący prawo do emerytury nauczycielskiej.
- W 1982 r. skończyłam czteroletnie studia magisterskie. Czy mogę odejść na wcześniejszą emeryturę?
Czytelniczka przejdzie na wcześniejszą emeryturę nauczycielską pod warunkiem, że osiągnęła odpowiedni okres zatrudnienia, w tym pracy nauczycielskiej. Jeśli chodzi o studia, to zaliczamy je do okresu zatrudnienia jako okres nieskładkowy w wymiarze określonym w programie studiów, o ile nauka odbywała się na jednym kierunku i została zakończona. Wynika tak z art. 7 pkt 9 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.). Uwaga! Przy ustalaniu stażu pracy wymaganego do przyznania emerytury okresy nieskładkowe mogą być przyjęte w rozmiarze nie dłuższym niż 1/3 udowodnionych okresów zatrudnienia (składkowych).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA