Czy leasingodawca może odliczyć VAT od paliwa do leasingowanego pojazdu

Przedsiębiorcy nie mają prawa do odliczenia VAT zawartego w cenie paliwa do napędu samochodów osobowych. Czy dotyczy to także firm leasingowych lub wynajmujących auta, jeśli kupują paliwo do pojazdów mających być przedmiotem najmu lub leasingu?
Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, o których mowa wart. 86 ust. 3 tej ustawy (dalej będziemy je nazywać samochodami osobowymi).W art. 86 ust. 3 ustawodawca ograniczył prawo do odliczenia VAT od takich samochodów (do 60 proc. kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury, nie więcej jednak niż 6 tys. zł), jednocześnie wskazując, że to ograniczenie nie dotyczy szczególnych kategorii samochodów. Wymienia je art. 86 ust. 4. Zgodnie z nim wskazane ograniczenie nie ma zastosowania m.in. wówczas, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż samochodów osobowych lub oddanie ich w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o po...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL