Kupuje leasingobiorca, odlicza leasingodawca

Leasingodawca, który refakturuje na leasingobiorcę koszty zakupu paliwa do samochodu osobowego przy użyciu karty paliwowej, ma prawo do odliczenia VAT od tego zakupu. Tak uważają organy podatkowe
Leasingodawcy często świadczą dla swoich klientów usługi dodatkowe, takie jak usługi zarządzania flotą pojazdów, w tym administrowanie kartami paliwowymi. W ramach tej usługi użytkownicy pojazdów (leasingobiorcy) otrzymują karty paliwowe, które uprawniają do zakupu w imieniu leasingodawcy, ale na rachunek leasingobiorcy - paliwa na wybranych stacjach paliwowych. Leasingobiorca przy użyciu karty paliwowej bezgotówkowo kupuje paliwo, a stacja partnerska obciąża leasingodawcę kosztami tego zakupu i wystawia fakturę VAT. Następnie leasingodawca wystawia fakturę VAT na konkretnego leasingobiorcę.Czy leasingodawca ma możliwość odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tego paliwa? Co do zasady, podatnik ma prawo do odliczenia w zakresie, w jakim towary i usługi są przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Tak wynika z art. 86 ustawy o VAT. Do czynności opodatkowanych zalicza się m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usł...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL