fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dostawa do własnego magazynu też może być transakcją wewnątrzwspólnotową

Firma, która przemieszcza do innego kraju Wspólnoty własne towary np. w celu ich sprzedaży na tamtejszym rynku, musi rozliczyć wewnątrzwspólnotową dostawę i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Nie zawsze jest to proste
Typowa wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to transakcja, w której biorą udział dwaj kontrahenci "unijni", a towar w ramach dostawy jest przemieszczany na terytorium UE z jednego kraju do drugiego (patrz art. 13 ust. 1 ustawy o VAT). Dla nabywcy taka transakcja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT), co reguluje art. 9 ustawy o VAT.WWDT i WNT nie muszą uczestniczyć dwa odrębne podmioty. Wystąpią one także wówczas, gdy przemieszczenia towaru pomiędzy krajami UE dokonuje tylko jedna osoba.Z art. 13 ust. 3 ustawy o VAT wynika, że za WDT uznaje się również przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, które to towary zostały przez tego podatnika na terytorium Polski, w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte (w tym w ramach importu lub WNT), jeżeli mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako pod...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA