fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bez potwierdzenia odbioru korekty trudno zmniejszyć podatek

Sprzedawca może obniżyć VAT należny na podstawie faktury korygującej wtedy, gdy kupujący zmniejszy podatek naliczony
Może to więc nastąpić w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 4 lipca br. (I SA/Ol 241/07). Oddalił skargę na decyzję organów podatkowych, które zarzuciły podatnikowi przedwczesne obniżenie podatku należnego.[srodtytul]Faktura w grudniu, potwierdzenie w styczniu [/srodtytul]Chodziło o rozstrzygnięcie, czy spółka mogła obniżyć podatek należny w miesiącach wystawienia faktur korygujących, tj. w październiku i grudniu 2004 r., czy w miesiącu otrzymania potwierdzenia ich odbioru (tak twierdziły organy podatkowe). Otrzymanie faktur korygujących kontrahenci spółki potwierdzili, wysyłając ich kopie faksem (z podpisami osób upoważnionych do ich odbioru) w następnych miesiącach, tj. odpowiednio listopadzie 2004 i styczniu 2005 r.Organy podatkowe uznały, że faksy faktur korygujących są potwierdzeniami, które upoważniają sprzedawcę do obniżenia podatku nale...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA