fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przy działaniach promocyjnych nie powinno być VAT

Jeśli przekazujemy towary na akcje promocyjne, nie powinniśmy płacić VAT. Taki pogląd zaczyna przeważać w orzecznictwie
Ustawa o VAT przewiduje w pewnych wypadkach opodatkowanie czynności nieodpłatnych. Chodzi o przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z działalnością, którą prowadzi. Mówi o tym art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Dotyczy to nieodpłatnego przekazania lub zużycia towarów na cele osobiste podatnika i wymienionych w tym przepisie osób (które można ogólnie określić mianem jego personelu) oraz o wszelkich innych przekazań towarów bez wynagrodzenia. Podatek trzeba zapłacić, jeżeli przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.Skutki przekazania towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy nie powinny budzić wątpliwości. Opodatkowane będzie wydanie towarów reklamowo-reprezentacyjnych na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Art.7 ust.3 ustawy o VAT precyzuje ponadto, że dostawą towarów nie jest przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA