Artysta z Ukrainy bez podatku w Polsce

Dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na Białorusi uzyskany z działalności artystycznej w Polsce tu właśnie podlega opodatkowaniu. Nie dotyczy to artystów z Ukrainy
Tak uznał minister finansów, powołując się na polsko-białoruską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 17 ust. 1). Jego interpretacja z 23 sierpnia 2007 r. (nr DD4/033-0673/JG/07/MB7-7263) stanowi odpowiedź na wniosek złożony przez gminny ośrodek kultury. Chodzi o realizowany przez ten ośrodek projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego, a dotyczący rozwoju współpracy między narodami, wymianę doświadczeń i wspólnej prezentacji kulturalnej kilku narodów Europy w celu likwidacji nietolerancji i stereotypów.W trwających od 3 do 10 czerwca 2007 r. warsztatach, pokazach i prezentacjach wzięli udział artyści mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, Ukrainy i Białorusi. Artyści zagraniczni nie prowadzą w sposób stały swojej działalności na terytorium naszego kraju. Ich występy miały charakter jednorazowy. Ośrodek, który zawarł z nimi umowy o dzieło i zlecenia, chciał wiedzieć, czy dochody przez nich uzyskane podlegają op...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL