Jak sprzedać i opodatkować preferencyjne akcje dla pracownika

Rysuje Paweł Gałka
Nieznane
Przedsiębiorstwa nagradzając swoich najlepszych pracowników, coraz częściej oferują im pakiety akcji po preferencyjnej cenie. Niewątpliwie zatrudniony uzyskuje z tego tytułu przychód i powinien go opodatkować. Ale jak się rozliczyć z fiskusem - tu wątpliwości jest sporo
Zanim spółka zaoferuje akcje swoim pracownikom, musi je najpierw nabyć. Taką możliwość stwarza art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.). Przy czym musimy pamiętać, że jest to wyjątek od reguły. Art. 362 k.s.h. zawiera bowiem ogólną zasadę wprowadzającą zakaz nabywania przez spółkę własnych akcji w ramach obrotu wtórnego. Zgodnie z § 1 spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji. Taką transakcję uważa się za "nienaturalną", gdyż tworzy sytuację, w której sama spółka jest swoim wspólnikiem. Jednakże w § 2 przewidziano katalog wyjątków od powyższej zasady. Jednym z nich (pkt 2) jest możliwość nabycia przez spółkę akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które zatrudnione były w spółce (lub w spółce z nią powiązanej) przez co najmniej trzy lata.Ustawodawca wprowadzając wyjątki od zakazu nabywania własnych akcji przez spółkę, ustanowił jednak wiele dodatkowych warunków.P...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL