fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Aby pożyczyć z dopłatą warunki do spełnienia

Ustawa o finansowym wsparciu rodzin stawia następujące warunki osobom, które chcą skorzystać z dopłat do kredytów hipotecznych:
[srodtytul]DLA KOGO: [/srodtytul]
> oboje małżonkowie (również jeśli są w separacji)
> osoby samotnie wychowujące: małoletnie dziecko (do ukończenia 18. roku życia), dziecko, bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, uczące się dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia
[srodtytul]NA CO DOPŁATA: [/srodtytul]
> zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny
> zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny
> pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego
> wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny
> budowę domu jednorodzinnego
> nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
[srodtytul]NA JAKICH WARUNKACH: [/srodtytul]
> w dniu zawarcia umowy z bankiem kredytobiorca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania lub domu i nie może mu przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu
> kredytobiorca musi złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu powyższego warunku
> osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu bądź prawo najmu, musi w dniu podpisania umowy o kredyt zobowiązać się, że zrezygnuje z tych praw i wyprowadzi się z zajmowanego lokalu. Będzie miała na to pół roku od dnia uzyskania własności kredytowanego lokum, a w przypadku gdy kredytu udzielono na budowę domu jednorodzinnego - od dnia, w którym można będzie w domu zamieszkać
> powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 75 mkw., a domu - 140 mkw. Kredyt może jednak objąć pomieszczenia przynależne niewliczane do powierzchni użytkowej (np. garaż)
> cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn pow. użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. pow. użytkowej budynków mieszkalnych.
[srodtytul]MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE: [/srodtytul]
> umowę o kredyt można podpisać tylko jeden raz
> kredyt udzielany jest w złotówkach
> dopłata do odsetek stanowi równowartość 50 proc. kwoty odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty, wg stopy referencyjnej obowiązującej w dniu naliczenia dopłaty, równej przeciętnej trzymiesięcznej stawce WIBOR powiększonej o 2 punkty proc. (obecnie 6,2 proc.)
> jest stosowana przez osiem lat od dnia pierwszej spłaty odsetek.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA