Czasami musisz płacić pracownikowi świadczenia chorobowe

Pracownikowi przysługują zasiłki z ubezpieczenia społecznego, np. w razie choroby czy urodzenia dziecka. Sam musisz niekiedy ustalać prawo i wypłacać te świadczenia
Obowiązek taki spoczywa na przedsiębiorcach, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego obejmują zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy. Zgodnie z art. 92 kodeksu pracy zatrudniony niezdolny do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym, zachowuje prawo do wynagrodzenia ze środków pracodawcy. Okres owych 33 dni ustalamy, sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. I to bez względu na przerwy i liczbę pracodawców danego pracownika podczas tego roku.Pani Iza była niezdolna do pracy przez 15 dni od 2 do 16 stycznia 2007 r., a potem - od 4 do 5 lutego br. W marcu podjęła zatrudnienie w innym zakładzie pracy. Znowu miała zwolnienie lekarskie od 15 do końca marca. U nowego pracodawcy miała prawo do wynagrodzenia ze środków ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL