fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wskaż pracownikowi, gdzie jest jego miejsce wykonywania pracy

Pracodawca powinien szczególnie uważać przy określaniu w umowie miejsca wykonywania pracy. Jeśli zrobi to źle, to po pierwsze może ponosić niepotrzebne koszty, a po drugie narazi się na przykre konsekwencje
Miejsce wykonywania pracy to istotny element umowy o pracę i musi być w niej określone. Wynika to z art. 29 § 1 pkt 2 k.p. Ponieważ nie ma jego kodeksowej definicji, strony zawierające umowę o pracę mają dużą swobodę przy jego ustalaniu. Ale nie całkowitą.Komentatorzy przyjmują, że miejsce pracy to jednostka przestrzeni, gdzie pracownik stale (z reguły) rozpoczyna i kończy pracę ("Kodeks pracy. Komentarz pod red. prof. dr. hab. Ludwika Florka", 4 wydanie, Dom Wydawniczy ABC 2005, s. 299).Zanim więc pracodawca wpisze je do umowy o pracę, powinien zastanowić się, gdzie faktycznie pracownik będzie świadczył pracę. Jeśli będzie to zawsze to samo miejsce, np. siedziba pracodawcy albo jego oddział w innej miejscowości, właśnie adres siedziby lub tego oddziału powinien być określony jako miejsce wykonywania pracy. Gdy pracownik, realizując swoje obowiązki, będzie się przemieszczał w określonym obszarze, wtedy jako miejsce wykonywania pracy najlepiej wskazać ten obszar. Jak uznał Sąd Naj...
Źródło: Archiwum Rzeczpospolitej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA