Jak obliczamy odpisy socjalne

Renata Majewska, dziennikarka "Rzeczpospolitej"
Nieznane
Obowiązek przeliczania pracowników na niepełnych etatach na pełny wymiar czasu pracy wynika z§1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 14 marca 1994 r. (DzU nr 43, poz. 168 ze zm.). Rozporządzenie nie zawiera żadnego przepisu o zaokrąglaniu w górę lub w dół otrzymanych wyników przeliczeń na pełne etaty. Oznacza to zatem, że końcowy wynik przeliczenia, przyjmowany do naliczenia odpisu na fundusz socjalny, powinien być jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego. W podanym pytaniu należy więc przyjąć 139,94 etatu. Zakładając, że firma zatrudnia tylko w normalnych warunkach, całoroczny odpis wyniesie więc 112 595,72 zł.Pomijamy tu rachunki na podstawie planowanej przeciętnej liczby pracowników w celu naliczenia wstępnych odpisów na fundusz, które należało przekazać do końca maja i września 2007 r. Skupiamy się na końcowym, rocznym rozliczeniu środków funduszu socjalnego -według faktycznego stanu zatrudnienia. A powinno ono wyglądać tak:1...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL