fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za szkodę wyrządzoną spółce prezes może odpowiadać jak pracownik

Gdy do spółki akcyjnej przyjmujesz prezesa, często równocześnie zatrudniasz go na umowę o pracę. Jeśli wyrządzi on spółce szkodę majątkową, to odpowiada za nią według kodeksu spółek handlowych, a nie kodeksu pracy. Ale dopuszcza się także jego podwójną odpowiedzialność - na podstawie jednych i drugich przepisów
W spółce kapitałowej prezesa lub członka zarządu łączą z nią często równocześnie dwa stosunki - korporacyjny i pracowniczy. Wpływa to na zakres odpowiedzialności tych osób za wyrządzoną spółce szkodę. Czy taki piastun powinien odpowiadać do pełnej wysokości szkody? A może należy go potraktować łagodniej i odwołać się do zasad odpowiedzialności pracowniczej przewidzianej w kodeksie pracy?Zgodnie z art. 293 § 1 i art. 483 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) członek zarządu spółki kapitałowej odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Nie tylko więc naprawia całą szkodę w jej pełnej wysokości, ale wyrównuje też utracone przez spółkę korzyści.W zamian za swobodę w prowadzeniu spraw spółki i decydowaniu o jej losie członek zarządu powinien w pełni niwelować uszczerbek wyrządzony swoim zachowaniem w majątku kierowanego przez sieb...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA