fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy zdarzy się wypadek, musisz wypełnić stosy druków

Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy, czeka cię spora biurokratyczna robota. Każde zdarzenie wymaga bowiem szczegółowego ustalenia przyczyn i okoliczności jego pojawienia się, powołania niekiedy zespołu powypadkowego, a potem wypełnienia wielu druków
Zacząć trzeba od wyjaśnienia, jakie zdarzenie jest wypadkiem przy pracy. Pamiętać przy tym trzeba, że na równi z nim są traktowane także inne sytuacje. Dopiero po takim ustaleniu można wyjaśnić, kiedy i jaką sporządza się dokumentację.Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;-podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA