fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak angażujemy młodocianych

Zatrudniamy młodocianego na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zdarza się, że opuszcza zajęcia szkolne i pracę. Czy możemy mu z tego powodu obniżyć wynagrodzenie?NIE Wysokość wynagrodzenia młodocianego ustalają przepisy wykonawcze. Zależy ona od stażu nauki i poziomu przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Młodocianemu w pierwszym roku nauki należy się przynajmniej 4 proc. tej średniej płacy, w drugim 5 proc., w trzecim 6 proc. Nieobecność w szkole nie uprawnia pracodawcy do obniżenia z tego tytułu wynagrodzenia. Ale uwaga, może mu potrącić z pensji karę pieniężną zgodnie z art. 87 kodeksu pracy. Jest to rodzaj kary porządkowej (art. 108 kodeksu). Ponadto wolno mu rozwiązać z młodocianym stosunek pracy na mocy art. 196 kodeksu. Trzeba o tym powiadomić jego ustawowego opiekuna, szkołę, a jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem - także izbę rzemieślniczą.A co, jeśli takie absencje zdarzają nagminnie w wakacje, na dwa miesiące ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA