Kto stracił stanowisko, lecz utrzymał etat, nie dostanie odprawy

Członek zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska nie otrzyma odprawy za odwołanie ze stanowiska, jeśli zachowa etat. Nie oznacza to bowiem rozwiązania umowy o pracę
Anna S. i Celestyn P. w 2001 r. zostali powołani na członków zarządu w jednym z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Gdy trzy lata później odwołano ich z tych stanowisk, wystąpili do sądu o przyznanie odprawy przewidzianej w umowie o pracę w wysokości prawie 30 tys. złotych dla każdego z nich. Przysługiwała im w razie utraty stanowiska lub utraty pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.Sąd rejonowy nie przyznał im tych świadczeń. Stwierdził, że umowy o pracę z Anną S. i Celestynem P., które zostały zawarte w wyniku powołania ich na członków zarządu, nie uległy automatycznie rozwiązaniu po odwołaniu z tych funkcji.Zdaniem sądu odprawa pieniężna przysługiwałaby im tylko w razie rozwiązania umowy o pracę, a do tego nie doszło. Inne rozumienie takich zapisów umów zawieranych z członkami zarządu prowadziłoby do absurdalnej sytuacji: osoba powoływana na wyższe stanowisko miałaby prawo do odprawy. Uznał takie roszczenie za nadużycie prawa, sprz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL