fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak ustalamy płacę minimalną

W spółce obowiązują trzymiesięczne okresy rozliczeniowe. W maju bieżącego roku szef wydłużył czas pracy szwaczek zatrudnionych w systemie akordowym o 15 godzin, a w czerwcu o tyle samo godzin skrócił. Spowodował w ten sposób, że wiele kobiet dostało za czerwiec wynagrodzenie niższe od 936 zł, czyli od wynagrodzenia minimalnego. Kobiety domagają się uzupełnienia pensji? Czy mają rację?Tak Od1 stycznia2003 r., czyli od dnia wejścia wżycie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, zatrudniony musi bowiem dostawać przynajmniej płacę minimalną co miesiąc, a nie średnio na miesiąc (jak było wcześniej). Przepisy przewidują więc uzupełnienie pensji pracownika do wysokości minimalnego wynagrodzenia, gdy - ze względu na rozkład czasu pracy w poszczególnych miesiącach -jego wynagrodzenie okaże się niższe od minimalnego. Wyrównanie uiszczamy za każdy miesiąc łącznie z wypłatą poborów, a dla osób gratyfikowanych według stawek godzinowych -za każdą godzinę ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA