fbTrack

Choć zatrudniony porzucił pracę, pracodawca nie skoryguje listy płac

Gdy pracodawca obliczył, pobrał i odprowadził zaliczkę na podatek dochodowy i składki na ZUS od wynagrodzenia pracownika, który bez wypowiedzenia porzucił pracę, nie ma podstaw do sporządzania korekty listy płac, deklaracji PIT-4, deklaracji ZUS i PIT-118/8B
Tak uznał naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w interpretacji z 14 maja 2007 r. (nr 1449/1CF/413/IP-33/07/IW). Podatnik, który zwrócił się do urzędu z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego, chciał wiedzieć, czy jako płatnik powinien sporządzić korektę listy płac, deklaracji PIT-4, deklaracji ZUS, PIT-11/8B w sytuacji, gdy pracownik z przyczyn niezależnych od pracodawcy nie podejmuje wynagrodzenia.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik zatrudnia pracowników na umowę o pracę na czas określony. Wypłaca im wynagrodzenia i inne należności z tytułu stosunku pracy w formie przelewu na wskazane przez nich rachunki bankowe lub gotówką w kasie płatnika. Zdarza się jednak, że pracownik porzuca pracę, nie dopełniając formalności koniecznych w razie rozwiązania umowy, i nie odbiera należnego wynagrodzenia za czas przepracowany bądź ekwiwalentu za przepracowany urlop. Od wypłaconego wynagrodzenia p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL