fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwolnienia grupowe to nie mobbing

Pracodawca, który z powodu pogarszającej się kondycji firmy oferuje wypłatę odpraw dla pracowników mogących przejść na emeryturę lub świadczenie przedemerytalne, nie może być posądzany o mobbing
Maria S. wraz z innymi pracownikami laboratorium została przeniesiona do spółki-córki jednego z koncernów paliwowych. Ponieważ brak było zamówień, spółka zaczęła weryfikować stan zatrudnienia i ustaliła, że trzeba zmniejszyć liczbę etatów. Wtedy też rozpoczął się proces restrukturyzacji zatrudnienia: sukcesywnie zwalniano pracowników z przyczyn ekonomicznych leżących po stronie zakładu pracy.Na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie odpraw kompensacyjnych w firmie wdrożono "Program dobrowolnych odejść pracowników". Zmniejszenie zatrudnienia miało nastąpić także poprzez przejście uprawnionych pracowników na świadczenia przedemerytalne.Z możliwości dobrowolnego odejścia z firmy skorzystała także Maria S., która otrzymała odprawę w wysokości ponad 11 tys. złotych (na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników), a także prawie 16 ...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA