fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak założyć firmę na Łotwie

Wielu polskich przedsiębiorców, chcąc zapewnić sobie łatwiejszy dostęp do łotewskiego rynku, decyduje się na otworzenie tam własnej filii lub przedstawicielstwa. Mieszkańcy Łotwy bardzo bowiem cenią sobie produkty polskiego pochodzenia, nawet jeśli bywają nieco droższe od tych pochodzących z państw UE
Do inwestowania na Łotwie zachęca również przejrzysty łotewski system podatkowy oraz stosunkowo łatwy dostęp do rynków skandynawskich i rosyjskiego.Każdy, kto chce dłużej pozostać na Łotwie, musi mieć pozwolenie na pobyt wydawane przez Urząd do spraw Obywatelstwa i Migracji. Osoby, które zakładają firmy lub podejmują działalność na zasadzie samozatrudnienia, mogą otrzymać pozwolenie czasowe - na pięć lat. Jeżeli są dostawcami usług dla firm łotewskich albo odbiorcami usług świadczonych przez te firmy, pozwolenie jest im wydawane na okres realizacji umowy. Oprócz wniosku i paszportu muszą przedłożyć w Urzędzie do spraw Obywatelstwa i Migracji odpowiednio dowód rejestracji firmy na terenie Łotwy albo umowę z odbiorcą lub dostawcą usług.Osoby przebywające na Łotwie pięć lat i nieopuszczające w tym czasie jej terytorium na dłużej niż sześć miesięcy w roku mogą się starać o pozwolenie na stały pobyt w tym państwie. Jeśli płacą podatki, a ich działalność ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA