Nowe zatrudnienie czasami ze starymi dokumentami

Zgodnie z art. 29 § 4 kodeksu pracy firma musi poinformować pracownika o zmianie następujących warunków zatrudnienia: ¦ obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, ¦ częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, ¦ wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, ¦ obowiązującym go wypowiedzeniu, a także o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, jeżeli dotychczas tym układem nie był objęty lub o zmianie tego układu.Skoro pracownik ma zostać zatrudniony na czas określony krótszy niż sześć miesięcy, to w przypadku takiej umowy nie przewiduje się jej rozwiązania za wypowiedzeniem. W tym zakresie należy poinformować pracownika o jego zmienionej sytuacji prawnej. Trzeba to zrobić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od wejścia zmiany w życie. Wystarczy przy tym wskazać odpowiednie przepisy. Nie ma potrzeby aktualizacji innych dokumentów.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL