Jeśli źle wydasz unijne pieniądze, możesz ponieść odpowiedzialność karną

Beneficjenci środków unijnych muszą pamiętać, że zostaną skontrolowani nawet po kilku latach. Jeśli kontrolerzy stwierdzą nieprawidłowości, to przedsiębiorca musi się liczyć nawet z odpowiedzialnością karną
Firmy, które się ubiegają o unijne wsparcie, nie zawsze są świadome, że nieprawidłowe wykorzystanie środków pomocowych może nie tylko skutkować koniecznością zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami, ale zakończyć się również postępowaniem karnym lub karnoskarbowym. Warto przy tym pamiętać, że sankcje karne mogą zostać nałożone nie tylko na pracowników beneficjenta bezpośrednio zaangażowanych w rozliczanie i wykorzystanie pomocy unijnej, ale również na osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw gospodarczych beneficjentów (np. członków zarządu).Warunkiem odpowiedzialności karnej będzie oczywiście wykazanie, że dana osoba odpowiedzialna popełniła czyn zabroniony w sposób zawiniony.Odpowiedzialność karna wynika co najmniej z kilku przepisów. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o art. 82 kodeksu karnego skarbowego, który karze za narażenie finansów publicznych poprzez niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie uzyskanej dotacji lub subw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL