fbTrack

Nie zawsze firma będzie mieć przychód

Nie zawsze przychód ze sprzedaży środka trwałego zaliczany jest do przychodów z działalności gospodarczej. Wyjątkiem są niektóre nieruchomości, których zbycie opodatkowane jest na zasadach ogólnych
Przedsiębiorcy posiadają majątek w postaci maszyn i urządzeń, samochodów, nieruchomości i innych środków trwałych. Sprzedając go, często mają wątpliwości, w jaki sposób obliczyć wysokość podatku dochodowego. Zasadą jest, że uzyskują z tego tytułu przychody z działalności gospodarczej. Wynika to z art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Zalicza się do nich przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą:1. środków trwałych,2. składników majątku niezaliczonych do środków trwałych ze względu na wartość nieprzekraczającą 3500 zł (na podstawie art. 22d ust. 1 updof), z wyłączeniem składników, których wartość początkowa nie przekracza 1500zł,3. wartości niematerialnych i prawnych- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w pkt 2, spółdzielczego ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL