Odrębne konta nie wystarczą, powinny być odrębne księgi

O wyodrębnieniu finansowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie świadczy wyłączne prowadzenie dla tej części odrębnych kont w celu ewidencjonowania operacji związanych z jej działalnością
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 5 lipca br. (II FSK 874/06).We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że prowadzi zakład produkcji przewodów elektrycznych, podejmuje też dodatkowe rodzaje działalności, w tym budowlaną, które są swoistymi wydziałami zakładu. Dla poszczególnych wydziałów nie prowadzi odrębnej księgowości. W 2004 r. utworzył spółkę z o.o., której kapitał został pokryty aportem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wkładem pieniężnym. Do spółki wniesiono majątek jednego z wydziałów w postaci nieruchomości, maszyn i urządzeń budowlanych, samochodów i wyposażenia biurowego. Aport obejmował pracowników, nie obejmował natomiast składników majątku obrotowego, czyli robót wtoku i materiałów budowlanych. Wnoszony majątek nie był obciążony zobowiązaniami. Podatnik wniesiony aport potraktował jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa i uwzględniając art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL