fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Imprezy dla pracowników nie zawsze są kosztem firmy

Firma organizująca spotkanie dla załogi powinna zadbać, aby choć w części miało ono typowo integracyjny charakter. Inaczej kontrola może wykluczyć poniesione wydatki z kosztów uzyskania przychodów
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 lutego 2007 r. uznał, że nie można sformułować generalnej zasady, iż wydatki na spotkania organizowane dla pracowników są kosztem uzyskania przychodów pracodawcy. W każdej sytuacji trzeba sprawdzić, jaki był cel spotkania. Jeśli zintegrowanie załogi czy poprawa atmosfery pracy, to wydatki są kosztem podatkowym. W ten sam sposób należy traktować imprezy o charakterze motywacyjnym, np. podczas których wręczane są nagrody dla najlepszych pracowników.- Jeśli jednak przebywanie pracowników ze sobą czy konsumpcja są celem samym w sobie, to wydatki z tym związane nie staną się kosztem podatkowym. Przykładem niech będą pożegnania osób odchodzących na emeryturę czy też spotkania wigilijne - stwierdził sąd w uzasadnieniu wyroku.Sąd zwrócił uwagę, że wydatki pracodawcy na spotkania pracowników można podzielić na dwie grupy. Pierwsza ma charakter pomocy dla zatrudnionych w gorszej sytuacji finansowej. ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA