fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Termin płatności nie dłuższy niż 30 dni

Zamawiający, który podlega dyscyplinie finansów publicznych, nie powinien dopuszczać do odraczania płatności powyżej 30 dni. Naraża się wówczas na ryzyko zapłaty odsetek - wynika z wyroku z 16 lipca 2007 r. (UZP/ZO/O-833/07).
Dom pomocy społecznej zorganizował przetarg na dostawę oleju opałowego. Jednym z kryteriów ocen był termin płatności. Zwycięski wykonawca zaproponował odroczenie płatności znacznie dłuższe niż 30 dni.Właśnie to stało się powodem protestu i odwołania konkurencyjnego przedsiębiorcy. Arbitrzy przyznali mu rację. Odwołali się do ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. - Zgodnie z art. 5 i 9 tej ustawy ustalenie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, licząc od daty dostawy i złożenia rachunku, grozi zamawiającemu ryzykiem zapłaty odsetek za każdy następny dzień powyżej odroczonej płatności - podkreślił przewodniczący Robert Rudnicki. - Zamawiający jest podmiotem podlegającym działaniu ustawy o finansach publicznych. Nie może się zatem narażać na ryzyko zapłaty odsetek.Mimo tego błędu arbitrzy nie unieważnili postępowania. Uznali,że wystarczy ponowna ocena ofert. W jej trakcie zamawiający może jednak oceniać oferty pod kątem terminu zapłaty tylko do 30 dni. - Tym samym za...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA