fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak ustalamy dochód ze sprzedaży

Czy przy przyszłej sprzedaży samochodu niezamortyzowaną wartość powyżej 20 tys. euro można odliczyć, ustalając podatek dochodowy?Ustalając dochód (lub stratę) ze sprzedaży auta czytelnik powinien kierować się brzmieniem art. 24 ust. 2 updof. Jest nim różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego środka trwałego. Art. 22h ust. 1 pkt 1 mówi z kolei, że suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Z literalnego brzmienia tych przepisów wynika więc, że przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży samochodu osobowego uwzględniamy także odpisy niezaliczone do kosztów podatkowych - odpisy te powiększają nam dochód do opodatkowania. Taką też interpretację przyjmują organy podatkowe (zob. np. wyjaśnienia Urz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA