fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wydatki na naprawę użyczonego pojazdu są kosztem firmy

Wydatki na naprawę pojazdu nienależącego do majątku trwałego przedsiębiorcy, używanego na potrzeby firmy na podstawie umowy użyczenia, są dla niego kosztem działalności
Kosztem takim są również inne wydatki związane z eksploatacją takiego pojazdu. Dotyczy to wszystkich typów samochodów, także osobowych.U przedsiębiorcy korzystającego w działalności gospodarczej z użyczonej nieruchomości, rzeczy, w tym z samochodu, powstaje co do zasady przychód (dochód) z nieodpłatnego świadczenia (art.11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - updof). Podatnik musi ustalić jego wysokość i doliczyć go do innych przychodów, i w konsekwencji zapłacić podatek od jego wartości. Jednak, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 124 updof, wartość takich świadczeń jest zwolniona z podatku dochodowego, jeśli przedsiębiorca otrzymał je od krewnych i powinowatych zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn (patrz ramka). Nie można mówić o użyczeniu i powstaniu przychodu, jeśli swojego samochodu za zgodą zakładu pracy używa pracownik do wykonywania zadań służbowych.Jeśli użyczony pojazd to samoc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA