fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opakowania mogą być księgowane na dwa sposoby

Ewidencję księgową opakowań możemy prowadzić według dwóch metod: ilościowo-wartościowej lub wartościowej
Ewidencja ilościowo-wartościowa opakowań będących własnością firmy jest prowadzona w sposób określony w art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości.Natomiast o ewidencji wartościowej wraz z towarami mówi art. 17 ust. 2 pkt 3 tej ustawy.Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych wykazuje się jednocześnie ilość i wartość opakowań według jednorodnych grup, rodzajów i innych wyróżniających je cech, w jednakowych cenach ewidencyjnych każdej grupy opakowań oraz według osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie.Dla zakupionych opakowań za ceny ewidencyjne przyjmuje się przeważnie ceny zakupu. Jeśli ceny zakupu tych samych pod względem rodzaju opakowań się różnią (np. w hurtowniach artykułów spożywczych), to za ceny ewidencyjne przyjmuje się ceny ustalone przez przedsiębiorstwo.Różnice między wartością opakowań w cenach zakupu a wartością w cenach ewidencyjnych traktuje się jako odchylenia od cen ewidencyjnych opak...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA